DezMoMOTORS

Начало » Koнтакти

Офис: София 1407, "Околовръстен път" №108 (до гуми център "Диaна")
тел.: +359 2 48 30 225, 48 30 226
www.dezmomotors.com

e-mail: markovad@dezmomotors.com

GLOBAL GARDEN PRODUCTS